KOSMETIČKA: KURZ/ZKOUŠKA

Chcete se stát kosmetičkou, ale neorientujete se, jak na to? V současné době legislativa umožňuje několik cest. Buď klasický kurz, zakončený profesní zkouškou nebo se přímo přihlásit na profesní zkoušku. V tom druhém případě nemusíte absolvovat kurz, ale potřebuje mít dostatek kvalitních znalostí z oboru. Tím se usnadnila cesta každému, kdo nezvládl maturitu na kosmetické škole, protože např. neuspěl v němčině či matematice. Nebo z nějakého důvodu kosmetický kurz nedokončil. Dnes máme obrovskou výhodu internetu a mnoho možností, jak sbírat a čerpat informace. Nejsme odkázaní jen na knihy a časopisy. Pravda, někdy je to hodně za hranou, co se dozvídáme, ale to je problém v každém oboru. Vždy je důležité informace ověřovat a filtrovat.

V současné době nabízím 3 možnosti, jak na profesní zkoušku z oboru kosmetička:

 1. Víkendový letní kurz s profesní zkouškou,
 2. Odpolední podzimní skupinový kurz s profesní zkouškou,
 3. Profesní zkouška obor kosmetička a je samostatná (bez kurzu).

Zkoušky se skládají ve Studiu TADEAS v Plzni. Jsou jednodenní, mají písemnou, ústní a praktickou část. Zkouším Vás já, Lena Brožíková (číslo autorizace 110) a pracujeme (na kurzu i na zkoušce) s profesionálními přípravky izraelské dermokosmetiky Christina. Důvod k obavám není, před zkouškou se s přípravky seznámíte. Níže jsou uvedené bližší iformace k jednotlivým nabídkám:

1. Víkendový letní kosmetický kurz zakončený profesní zkouškou

NOVÝ letní termín:

Začátek: sobota 28. května 2022 od 9:00 hod.

Termíny víkendů od 9:00:

 • 28. - 29. 5. 2022
 • 4. -5. 6. 2022
 • 18.-19. 6.2022
 • 23.-24. 7. 2022
 • 20.-21. 8. 2022
 • 27.-28. 8. 2022

Profesní zkouška 28. 8. 2022 od 9:00 hod.

                                                                                         Cena: 23,900,- Kč

Přihlášky prosím na info@studiotadeas.cz  (jméno, příjmení, fakturační údaje - adresa, telefonní číslo a případně IČO).

Volné 1 místo.

 2. Odpolední podzimní skupinový kurz s profesní zkouškou

ODPOLEDNÍ SKUPINOVÝ KURZ


Plzeň:  

 čtvrtek 8. září 2022 od 15:00 hod.


 • Plzeň: úterky a čtvrtky od 15:00 hod.

 • skupina 6 osob

 • přihlášky zasílejte na: info@studiotadeas.cz

 • pro zářijový termín vystavuji v současné době  fakturu jen na zálohu 1.000.- Kč. Doplatek v srpnu 2022.


Zahrnuje:

 • NOVĚ zpracovaný učební materiál
 • NOVOU formu zkušebních testů
 • práce s dermokosmetikou CHRISTINA
 • přípravky a pomůcky pro praxi
 • profesní zkoušku.

                                            CENA:  20.900.- Kč

 

Volná 1 rezervace.

KURZ NELZE PROPLATIT PŘES ÚŘAD PRÁCE, s touto organizací nespolupracuji.


PODMÍNKY přihlášení najdete na konci této stránky.

Cena platná od 1.1.2022.


3. a) PROFESNÍ ZKOUŠKA OBOR KOSMETIČKA - s podklady ke zkoušce a samostatně, bez nutnosti absolvovat kurz

Prosím, NEPLÉST SI S RYCHLOKURZEM :)

Termín zkoušky lze vybrat max. 3 měsíce od přihlášení)

Termíny na rok 2022 pro obor Kosmetička:

 • dle dohody

Délka trvání určena dle § 17 zákona č. 179/2006 Sb., Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Na zkoušku se lze přihlásit nejpozději 8 dní před termínem.

Zahrnuje:

 • učební materiál ke zkoušce, zaslaný elektronicky
 • telefonickou konzultaci z důvodu upřesnění požadavků ke zkoušce (v délce cca 30 min., )
 • zkušební otázky
 • jednodenní profesní zkoušku včetně kosmetického materiálu, pomůcek a dalšího vybavení

Ke zkoušce potřebujete (kromě znalostí):

 • platný doklad totožnost,
 • platný zdravotní průkaz platný pro potravinářství,
 • modelku na dohotnutý čas,
 • pracovní oděv a obuv,
 • psací potřeby,
 • aby Vám bylo více jak 18.

Například pro ty, kteří mají:

 •  nedokončený kosmetický kurz,
 • nedokončenou kosmetickou školu,
 • dostatek vědomostí na absolvování profesní zkoušky, tzv. samouk :)

Cena 6.500,- Kč

Lze využít placené konzultační hodiny, nabídka níže.

3. b) KONZULTACE K PROFESNÍ ZKOUŠCE
Jednorázová konzultace                 Doba trvání                               Cena

Teoretický blok                                     90 min.                              2.500.-Kč

Praktický blok - ve studiu                     60 min.                              1.500.- Kč


Pokud potřebujete více konzultací, domluvíme se na balíčku, cena dohodou.

Ceny platí od 1. 1. 2022.


PODMÍNKY

 • Přihlášení na kurz

Prostřednictvím vyplněné přihlášky, která je uvedena v menu v levé části stránek nebo přes e-mail: info@studiotadeas.cz (tam uvádějte prosím: celé jméno, kontaktní adresu, telefonní číslo, případně IČO.)

Tímto máte místo rezervováno, nikoliv zajištěno.

Rezervace propadá neuhrazením kurzovného v daném termínu uvedeném na daňovém dokladu a je nabídnuto jiné zájemkyni.

Na konci kurzu / k profesní zkoušce/ potřebujete platný doklad totožnosti a zdravotní průkaz pro potravinářství. Při podání přihlášky na to prosím myslete a doklady si prosím zkontrolujte. V případě nejasností mě kontaktujte.

 • Úhrada kurzovného

Převodem v celé výši ceny kurzu, pokud není uvedeno jinak, a to na bankovní účet, který je uveden na daňovém dokladu. Vpisujte prosím variabilní symbol, což je datum zahájení kurzu ve formátu DDMMRR.

Na základě závazné přihlášky vystavuji daňový doklad, který obdržíte elektronicky na adresu, ze které byla přihláška doručena.

V případě neuhrazení kurzovného v daném termínu bude faktura stornována a Vaše místo nabídnuto jiné zájemkyni.

 • Storno a rezervační poplatek

Oznámení o stornování kurzovného a žádost o vrácení peněz žádejte pouze písemně na e-mailovou adresu info@studiotadeas.cz. Jiné forma zasílání oznámení nebudou akceptovány (např. SMS, WhatsApp...).

Bezplatné storno přijímám nejpozději 12 kalendářních dnů před konaným kurzem.

Storno v časovém intervalu menším než 12 kalendářních dnů před konaným kurzem a v průběhu kurzu je 100%.

Nevratný rezervační poplatek u kosmetického kurzu s profesní zkouškou  je 1.000,- Kč. 

Nevratný rezervační poplatek u jednodenních kurzů je 500.- Kč.

Uhrazenou částku poníženou o rezervační poplatek zasílám na učet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději do 10 dnů od přijetí žádosti o storno.

Pokud na kurz nemůžete ze závažných důvodů nastoupit, nutno doložit a lze po předchozí dohodě před zahájením kurzu buď za sebe poslat náhradníka nebo můžete využít následující možný termín (měnit termín můžete pouze jednou).

Zaplacením kurzovného souhlasíte s výše uvedenými storno a rezervačními podmínkami.

 • Profesní zkouška

V případě neúspěšného absolvování profesní zkoušky (vztahuje se i na kurz) je cena za první opravný termín 2.000,- Kč, za další následující termín 5.000,- Kč.

V případě nedostavení se na zkoušku v domluveném termínu nebo zrušení termínu bez řádné písemné omluvy nejméně 24 hodin před zahájením zkoušky, uhrazené peníze nevracím. Ve výjimečných případech bude řešeno individuálně.


 • Organizační změny

Vyhrazuji si právo změnit lektora, datum a místo akce případně zrušení akce při nízkém počtu přihlášených.

V případě zrušení akce vracím kurzovné v celé výši na učet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději 10 dnů od oznámení zrušení akce.

Podmínky kurzů jsou platné od 1. 1. 2022.