KOSMETIČKA: KURZ/ZKOUŠKA

Chcete se stát kosmetičkou, ale neorientujete se, jak na to? V současné době legislativa umožňuje několik cest. Buď klasický kurz, zakončený profesní zkouškou nebo se přímo přihlásit na profesní zkoušku. V tom druhém případě nemusíte absolvovat kurz, ale potřebuje mít dostatek kvalitních znalostí z oboru. Tím se usnadnila cesta každému, kdo nezvládl maturitu na kosmetické škole, protože např. neuspěl v němčině či matematice. Nebo z nějakého důvodu kosmetický kurz nedokončil. Dnes máme obrovskou výhodu internetu a mnoho možností, jak sbírat a čerpat informace. Nejsme odkázaní jen na knihy a časopisy. Pravda, někdy je to hodně za hranou, co se dozvídáme, ale to je problém v každém oboru. Vždy je důležité informace ověřovat a filtrovat.

V současné době nabízím tyto možnosti, jak na profesní zkoušku z oboru kosmetička:

 1. Odpolední skupinový kurz s profesní zkouškou, v roce 2022 další termíny vypsány nebudou. Zářijový termín je pro letošní rok poslední.
 2. Profesní zkouška obor kosmetička a je samostatná (bez kurzu), lze doplnit o konzultace. V průběhu října 2022 otevřu on-line kurzy, které pomohu s přípravou na zkoušku.

Zkoušky se skládají ve Studiu TADEAS v Plzni. Jsou jednodenní, mají písemnou, ústní a praktickou část. Zkouším Vás já, Lena Brožíková (číslo autorizace 110) a pracujeme (na kurzu i na zkoušce) s profesionálními přípravky izraelské dermokosmetiky Christina. Důvod k obavám není, pokud se řádně připravíte.  Níže jsou uvedené bližší iformace k jednotlivým nabídkám:

 1. Odpolední přípravný skupinový kurz zakončený  profesní zkouškou

ODPOLEDNÍ SKUPINOVÝ KURZ


Plzeň:  

pravděpodobně během I. čtvrtletí 2023

Z důvodu současné vysoké vytíženosti nebude prozatím nový termín uveden.

Dotazy případně na info@studiotadeas.cz


 • Plzeň: úterky a čtvrtky od 15:00 hod.

 • skupina max. 6 osob


Zahrnuje:

 • NOVĚ - přístup do Studijní sekce
 • vstup do fcb skupiny - ideální pro řešení studijních otázek
 • práci s profesionální dermokosmetikou CHRISTINA
 • přípravky a pomůcky pro praxi
 • profesní zkoušku

                                            CENA:  upřesním

                                           


KURZ NELZE PROPLATIT PŘES ÚŘAD PRÁCE, s touto organizací nespolupracuji.


PODMÍNKY přihlášení najdete na konci této stránky.


2. PROFESNÍ ZKOUŠKA OBOR KOSMETIČKA - v říjnu 2022 bude aktualizována nabídka s online výukou a materiály ve formě textu a videí.

Prosím, NEPLÉST SI S RYCHLOKURZEM

Termín zkoušky lze vybrat max. 3 měsíce od přihlášení)

Termíny na rok 2022 pro obor Kosmetička:

 • 23. 9. 2022  - obsazeno
 • 7. října 2022 od 9:00 hod.
 • pro listopadové a následující termíny budou platit nové podmínky.

Délka trvání určena dle § 17 zákona č. 179/2006 Sb., Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Na zkoušku se lze přihlásit nejpozději 8 dní před termínem.

Zahrnuje:

 • učební materiál ke zkoušce - studijní sekce
 • telefonickou konzultaci z důvodu upřesnění požadavků ke zkoušce (v délce cca 30 min., )
 • vzory zkušebních otázek
 • jednodenní profesní zkoušku včetně kosmetického materiálu, pomůcek a dalšího vybavení

Ke zkoušce potřebujete (kromě znalostí):

 • platný doklad totožnost,
 • platný zdravotní průkaz pro potravinářství,
 • modelku na dohotnutý čas,
 • pracovní oděv a obuv,
 • psací potřeby,
 • aby Vám bylo více jak 18 let.

Například pro ty, kteří mají:

 •  nedokončený kosmetický kurz,
 • nedokončenou kosmetickou školu,
 • dostatek vědomostí na absolvování profesní zkoušky, tzv. samouk :)

Do 31.8. 2022 je cena 6.500,- Kč

Lze využít placené konzultační hodiny, nabídka níže.

KONZULTACE NEJEN K PROFESNÍ ZKOUŠCEJednorázová konzultace                 Doba trvání                               Cena

Konzultace (možno on-line)                 120 min.                             2.500.-Kč

Praktický blok - ve studiu                    60 min.                               1.500.- Kč

Konzultace (možno on-line)                 60 min.                               1.500.- Kč

Ceny od 30. 9. 2022


Pokud potřebujete více konzultací? Domluvíme se na výhodnějším balíčku. Cena dohodou.

Ceny platí od 1. 1. 2022 do 30.9.2022


PODMÍNKY

 • Přihlášení na kurz

Prostřednictvím vyplněné přihlášky, která je uvedena v menu v levé části stránek nebo přes e-mail: info@studiotadeas.cz (tam uvádějte prosím: celé jméno, kontaktní adresu, telefonní číslo, případně IČO.)

Tímto máte místo rezervováno, nikoliv zajištěno.

Rezervace propadá neuhrazením kurzovného v daném termínu uvedeném na daňovém dokladu a je nabídnuto jiné zájemkyni.

Na konci kurzu / k profesní zkoušce/ potřebujete platný doklad totožnosti a zdravotní průkaz pro potravinářství. Při podání přihlášky na to prosím myslete a doklady si prosím zkontrolujte. V případě nejasností mě kontaktujte.

 • Úhrada kurzovného

Převodem v celé výši ceny kurzu, pokud není uvedeno jinak, a to na bankovní účet, který je uveden na daňovém dokladu. Vpisujte prosím variabilní symbol, což je datum zahájení kurzu ve formátu DDMMRR.

Na základě závazné přihlášky vystavuji daňový doklad, který obdržíte elektronicky na adresu, ze které byla přihláška doručena.

V případě neuhrazení kurzovného v daném termínu bude faktura stornována a Vaše místo nabídnuto jiné zájemkyni.

 • Storno a rezervační poplatek

Oznámení o stornování kurzovného a žádost o vrácení peněz žádejte pouze písemně na e-mailovou adresu info@studiotadeas.cz. Jiné forma zasílání oznámení nebudou akceptovány (např. SMS, WhatsApp...).

Bezplatné storno přijímám nejpozději 12 kalendářních dnů před konaným kurzem.

Storno v časovém intervalu menším než 12 kalendářních dnů před konaným kurzem a v průběhu kurzu je 100%.

Nevratný rezervační poplatek u kosmetického kurzu s profesní zkouškou  je 1.000,- Kč. 

Nevratný rezervační poplatek u jednodenních kurzů je 1.000.- Kč.

Uhrazenou částku poníženou o rezervační poplatek zasílám na učet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději do 10 dnů od přijetí žádosti o storno.

Pokud na kosmetický kurz nemůžete ze závažných důvodů (např. úraz, nemoc, nehoda) nastoupit, nutno písemně doložit před zahájením kurzu, výjimečně v den kurzu. V těchto případech bude řešeno individuálně. V případě, že se dohodneme na novém termínu a vy ani na tento dohodnutý termín nenastoupíte, peníze nevracím.

Např. absence modelky nebo odlet na dovolenou závažný důvod není.

Zaplacením kurzovného souhlasíte s výše uvedenými storno a rezervačními podmínkami.

 • Profesní zkouška

V případě neúspěšného absolvování profesní zkoušky (vztahuje se i na kurz) je cena za první opravný termín 2.000,- Kč, za další následující termín 5.000,- Kč.

V případě nedostavení se na zkoušku v domluveném termínu nebo zrušení termínu bez řádné písemné omluvy nejméně 24 hodin před zahájením zkoušky, uhrazené peníze nevracím. Ve výjimečných případech může být řešeno individuálně.


 • Organizační změny

Vyhrazuji si právo změnit lektora, datum a místo akce případně zrušení akce při nízkém počtu přihlášených.

V případě zrušení akce vracím kurzovné v celé výši na učet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději 10 dnů od oznámení zrušení akce.

Podmínky kurzů jsou platné od 9. 7. 2022.